Viekin vapaaehtoinen palokunta

Lieksassa toimiva vapaaehtoinen palokunta.

Olemme Lieksan kaupungissa toimiva vapaaehtoinen palokunta, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jokaisella jäsenellä on kirjallinen sopimus VPK:n kanssa. VPK:lla on sammutussopimus Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa ja varsinainen toiminta perustuu siihen. Toiminnan päätarkoitus on palo- ja pelastustoimintaan osallistuminen sekä valistustoiminta. Henkilöstön koulutus perustuu Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton, Pohjois- Karjalan Pelastuslaitoksen ja oman koulutuksen pohjalle. Sopimuksen tehneitä jäseniä on tällä hetkellä 26, joista hälytysryhmässä on 12 henkilöä.

Nykypäivän toiminta on laaja-alaista käsittäen hälytystehtävät, valistustoimintaa (kodin alkusammutus), avunantotehtävät kuten eläinten siirrot, puidenkaadot ja kaivojen puhdistukset. Teemme paljon yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, mm yhteisharjoituksia VAPEPA:n ja Punaisen Ristin kanssa. Toimintaan kuuluu myös yleisötapahtumien palo- ja pelastustoimet, alkusammutuskoulutus mainonta, paloturvallisuus koulutus sekä liikenteenohjaus.

Kysyttävää?Ota yhteyttä tästä.