Historia

Viekin VPK:n historia

Viekin VPK:n historia alkaa 1900-luvun alun sammutusosaston toiminnasta. Pielisjärven kunnan kylissä oli omat sammutusosastot ja niille hankittiin kunnan toimesta miesvoimaruiskuja ja myöhemmin moottoriruiskuja sekä muuta kalustoa. Lieksan kaupunki lakkautti kaikkien kylien sammutusryhmät 1990- luvulla lukuun ottamatta Viekiä.

Sammutuspäällikkö (1986-2011) Pentti Pyykkö ja
entinen sammutusauto Karhu Sisu (2005-2012)

VPK-toiminta perustettiin Viekiin vuonna 1986 sammutusosaston pohjalle. Sammutusosasto toimi Viekin kylällä pienessä autotallissa, jossa ei ollut tiloja kuin sammutusautolle. Nykyiseen kiinteistöön muutettiin vuonna ? Kiinteistöä remontoitiin omalla talkootyöllä niin, että miehistön varusteille on omat tilat sekä koko kalusto mahtuu sisätiloihin. Myöhemmin remontoitiin kokous / taukotilat. VPK toimi sopimuspalokuntana Lieksan kaupungin alaisuudessa vuoteen 2006 asti, jolloin allekirjoitettiin uusi sopimus Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa.

Sammutuskalustoa 1990-luvulla.

Sammutuskalustoa 1990-luvulla.

Sammutuspäällikkö (1986-2011) Pentti Pyykkö ja entinen sammutusauto Karhu Sisu (2005-2012)