Historia

Viekin VPK:n historia alkaa 1900-luvun alun sammutusosaston toiminnasta. Pielisjärven kunnan kylissä oli omat sammutusosastot ja niille hankittiin kunnan toimesta miesvoimaruiskuja ja myöhemmin moottoriruiskuja sekä muuta kalustoa. Lieksan kaupunki lakkautti kaikkien kylien sammutusryhmät 1990- luvulla lukuun ottamatta Viekiä.

VPK-toiminta perustettiin Viekiin vuonna 1986 sammutusosaston pohjalle. Sammutusosasto toimi Viekin kylällä pienessä autotallissa, jossa ei ollut tiloja kuin sammutusautolle. Nykyinen kiinteistö ostettiin vuonna 2015 ja toiminta muutettiin siihen vuonna 2017. Kiinteistöä remontoitiin omalla talkootyöllä niin, että miehistön varusteille on omat tilat sekä koko kalusto mahtuu sisätiloihin. Myöhemmin remontoitiin kokous / taukotilat. VPK toimi sopimuspalokuntana Lieksan kaupungin alaisuudessa vuoteen 2006 asti, jolloin allekirjoitettiin uusi sopimus Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa.